Let your spirit soar.

Patomský kráter - jeden z nejzáhadnějších přírodních úkazů na světě, 1.část

20.02.2012 19:53

Vydáno dne 12. 03. 2009

Pod Patomským kráterem ve hloubce 100 m vědci našli obrovský vejcovitý objekt

Patomský kráter, objevený v roce 1951 geologem Vladimírem Kolpakovem, dodnes patří mezi nejzáhadnější přírodní útvary na světě.

Jednak není jasné, jakým způsobem vznikl a vystoupil nad okolní povrch, a za druhé, nikdo se tím v průběhu padesáti let nezabýval. Teprve v roce 1971 byl kráter vyfotografován z vrtulníku. Z výšky vše vypadá jako měsíční kráter.

Pro vědce to je sice Patomský kráter, pro místní Jakuty je to „Hnízdo ohnivého orla“. Proč ho tak nazývají, není známo…

Nachází se na hranici Irkutské a Jakutské oblasti, asi 200 km od obydlených míst (v centru zlatokopecké oblasti u města Bodajbo). Pro zajímavost – leží asi 700 km východně od místa tunguzské exploze.

Nad jasně zelenou tajgou se vypíná šedivá hora s rovným, jakoby odřezaným vrškem. Dominuje celé oblasti, je odevšad vidět. Nic podobného ve světě neexistuje.

Útvar vystupuje nad okolní terén, který se hodně svažuje. Rozměry kráteru jsou impozantní. Výška je 70 metrů (jako 20 poschoďový dům) a vnější průměr kolem 180 m, průměr na hřebeni je 86 metrů. Přibližná hmotnost celého zemního útvaru se odhaduje na milión tun. Na kráteru roste několik 200 letých listnatých stromů.

Existuje několik hypotéz o jeho vzniku. První říká, že je to výsledek vulkanických procesů, ale nikde nejsou pozůstatky lávy. Druhá verze počítá s dopadem velkého meteoritu, ale tvar je příliš podivný, který nemá nikde obdoby.

Vědci z Ruské AV systematicky zkoumají kráter od roku 2006. V uplynulých letech a posledních měsících zde pracovalo na 70 vědců ze 6 institutů Ruské Akademie věd. Výsledky zkoumání jsou šokující.

Bylo zjištěno, že v hlubině pod útvarem, zhruba v hloubce 100 – 150 m, se nachází silná magnetická anomálie. Co ji vytváří, nějaký velký feromagnetický objekt?

Z různých stran od kráteru byly rozmístěny sondy a bylo prováděno měření magnetického pole a to během mnoha dnů i nocí.

Nyní je už jasno – pod kráterem se nachází trojrozměrný objekt, ve tvaru elipsoidu. Jeho horní část je v hloubce asi 100 m pod vrcholem kráteru, ale jeho hloubka sahá 600 – 700 m hluboko! Není sice ze železa, ale z nějakého jiného kovu. Ale že tam je, je fakt!

Vědci nyní vytváří matematické modely, které by odhalily vznik kráteru. 
Kde se takový objekt vzal ? Přiletěl z kosmu cizí hvězdolet a nebo se do hlubiny zabořil více jak půlkilometrový meteorit? Existuje však i „podzemní“ verze vzniku kráteru – výron plynů a magmatu z hlubiny.

Podle ruských zdrojů

2.ČÁST

O Patomském kráteru z jiného zdroje: https://procproto.cz/zahady/zahada-tunguzskeho-meteoritu-vyresena/

Diskusní téma: Patomský kráter - jeden z nejzáhadnějších přírodních úkazů na světě, 1.část

Datum 13.12.2012
Vložil Jan Tauš
Titulek Vše vysvětleno

V Patomské kráteru spí těleso, které k nám bylo vysláno odněkud, aby zlikvidovalo stopy po těžbě nerostů, která v této oblasti probíhala někým velmi dlouho a o čemž mluví pověsti šamanů. Některá jednotlivá centra - kovové kotle s vlastním energetickým potenciálem, jsou zde ještě dnes a lze je najít. Vlastní těleso vyslalo střely s plochou dráhou, které byly spatřeny domorodci podél řek v místě ve stejném čase / jako letící ďábly se svítícíma očima"/ a které likvidovaly jednotlivé kotle. Vlastní výbuch nad tajgou bylo jen odhození a obětování vlastního
pohonného reaktoru a vhodný maskovací čin s odpoutáním pozornosti obyvatel Země, kteří již začínali být na Zemi příliš pozorní a zdatní. /Tesla/. Tento záměr se jim zdařil díky omezenému myšlení pozemských pseudoastronomů, astronomů, jiných samozvaných "odborníků", kteří znají pouze meteority, planetky, komety a podobné zbytky materiálů z kosmu. Výbuch byl směrován do atmosféry, spodní plošná devastace tajgy byla relevantní typu plošného výbuchu a jen zadní stěnou. Proto se nemohlo najít nic, nenašlo a nenajde, co by doprovázelo jiný zdroj devastace - /meteorit apod./ Těleso bylo řízeno a evidentně měnilo směr letu i v samotné závěrečné fázi při letu nad povrchem země, hledalo parametry a také neobydlené území. Po odhození jádra reaktoru a jeho výbuchu, letělo ještě 700 km a zavrtalo se do Patomského kráteru, tak hluboko, aby mohlo být nalezeno a vyzvednuto později, až pozemšťané dojdou rozumu a technických znalostí. Dokonalšjší likvidace nebyla možná a návrat rovněž. Žádný další výbuch by nezajistil pozdější nalezení materiálních zbytků. Vlastní zavrtání bylo pozorováno lidmi a proto nazváno jako hnízdo ohnivého orla. Stroj s dokumentací, jedinečnou pro toho, kdo ho vykope, čeká v zemi jen 100m hluboko. Je stále živý a naměřené mikrootřesy mluví o energetické aktivitě. Nebude nebezpečné. Je proto nesmyslem "kráter" chránit, je zcela zřejmé, že nejde o přírodní útvar. Je nutno jej odtěžit bagry a rozvézt směrem k nejbližší vesnici a udělat z něj silnici pro kontakt s civilizací. Výsledek bude stát za to a lidé na Zemi konečně najdou sousedy ve vesmíru, jak se zdá, nebudou daleko. Rusko má jedinečnou možnost se dostat k technickým znalostem, které nemá žádná velmoc. Není proto pochopitelné, proč tak dosud neučinilo. Má však možná k tomu důvod, který se jmenuje analfabetismus. V této oblasti provádělo jaderné zkoušky a protože se jim chtělo ušetřit za dopravu strojů a kopání, uložili jaderný materiál do jednoho z kotlů. Výsledkem byla stonásobná intenzita očekávaného výbuchu. Jejich jaderný výbuch inicioval neznámý zdroj energie, proto stejně jako Američané po objevení podobných aktivit na povrchu Měsíce, z této oblasti utekli. Jak se však říká, když se dva perou, třetí se směje. Čínská vesmírná technologie jde velmi rychle kupředu a do 5 let tato země převezme veškeré podobné aktivity a výzkum oblastí, kde se jiní bojí. Přejme jim to, ať se dozvíme, kdo nám na Zemi létá a tajně chodí na pivo.
Váš větrníček. Moje www.taawin.cz

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode