Let your spirit soar.

Osud podle jmen - LISTOPAD

1. 11. Felix – Má v životě velice málo zklamání, snaží se docílit toho, co chce a když to nejde, nermoutí se, ale hledá jinde. Nebojí se nástrah života a vždy to, co chce, docílí

2. 11. Památka zemřelých

3. 11. Hubert – Bude mít v životě mnoho známých a bude si na nich zakládat. Ví, že život je o tom, že se má brát vesele a tak se nebude příliš rmoutit, ale bude se chtít nad vším povznést a brát s humorem. Občas se musí, ale hodně zapřít, aby toto dokázal

4. 11. Karel – Jméno muže, který si potrpí na lichotky a má rád lidi okolo sebe vnímavé a bezostyšné. Příliš si s morálkou nedělá starosti a bude se vždy chovat tak, jak mu velí jeho rozum. Má rád veselí a radost, které se mu ovšem mnohdy nedostává

5. 11. Miriam – Žena, která si příliš nedělá starosti s tím, co bude. Umí se o sebe postarat a také se nebojí života. Umí život prožívat plnými doušky

6. 11. Liběna – Libé jméno libé děvy, která se snaží vnést do života více líbivosti na oko, ale v duchu se stále ptá sama sebe: Je to pro mě to správné? Bude se stále více v životě dostávat od povrchních věcí k vnitřním prožitkovým

7. 11. Saskie – Nemá v životě příliš přátel, neboť si zakládá na dekoru a to neladí s jejím okolím. Bude se stále ptát: A mají mě ti ostatní vůbec rádi? Má se naučit s nimi vycházet jako se sobě rovnými a nesnažit se je poučovat o tom, co je správné a pak najde více přátel

8. 11. Bohumír – Muž blízko k bohu. Má v sobě velkou sílu a může prosadit své plány. Nebojí se a jde správnou cestu, umí si v životě sjednat pořádek a to je důležité pro jeho plány

9. 11. Bohdan – Strmý muž, který se bude chtít vézt s ostatními. Nebude se snažit v životě docílit věcí svojí pílí, ale pílí jiných. Má se naučit v životě zabrat a nečekat, kdo mi co dá

10. 11. Evžen – Muž zvučného jména, který občas se potlouká mezi rovinou rozumu a citu. Neví občas, co zvolit. Co je lepší cit nebo rozum a tak se bude potýkat se situacemi, kde bude hledat své srdce, aby si porozuměl

11. 11. Martin – Je muž čestný a poctivý. Umí se na vše podívat shora, a proto nedělá z ničeho problém. Jeho okolí mu občas nerozumí, protože se neumí s nimi dohodnout na tom, co by chtěl on. Má se naučit komunikaci a lépe vyjadřovat své city a pocity

12. 11. Benedikt – Jméno pro svatého apoštola, nosí svému zrozenci sílu a odvahu poprat se se světskými věcmi, nebojí se nástrah a má vždy pro strach uděláno. Nehodí se pro muže silných kvalit, neboť hrozí nebezpečí, že svého jména zneužije a bude se muset potýkat se zlem, které k sobě přivolá

13. 11. Tibor – Jméno, která dává muži sílu a také víru v moc věcí, které mohu ovlivnit. Nebojí se utkat v boji s lidmi, kteří mu dávají najevo svoji sílu a nebojí se ani dávat do života to, co chce. Má v sobě více síly než si ostatní myslí

14. 11. Sáva – Nedává se moc často, neboť nenosí svému zrozenci nic dobrého. Je dobré toto jméno vynechat

15. 11. Leopold – Jméno pro velkého muže, který má v sobě dosti strachu, který nedává najevo ostatním. Žije ve skrytu duše neustálý tlak z okolí, který se snaží rozpustit, ale moc se mu to nedaří, má se naučit zklidnit svoji mysl a tím nalézt klid, po kterém touží

16. 11. Otmar – Svému majiteli dává trochu nostalgie a trochu smutku. Tento muž v životě neprožívá příliš štěstí, netěší se z krás života. Má se naučit radost i z maličkostí a netrápit se zbytečně pro věci, které nemají smysl, je příliš romantický a zbytečně se trápí

17. 11. Mahulena – Panna, která se má utkat s mocí ďábla. Má se naučit nepodléhat náladám a svodům okolí, má být silná a odolat nástrahám světa svojí vírou a nebojácností

18. 11. Romana – Není dobré toto jméno dávat ženě, která má dobrý rod. Je to jméno, které bude mít za následek zplození potomka, který bude slepě následovat tradice a nebude se umět o sebe postarat, ale bude chtít, aby se starali druzí. Je to kód starých generací, který se pro dnešní dobu nehodí

19. 11. Alžběta – Tato žena je značně činorodá a pomáhá jí kontakt s okolím. Je třeba se mít na pozoru před lidmi, kteří mě nepřejí. Její život podléhá jejímu naturelu být prospěšná druhým

20. 11. Nikola – Je to statný hoch, který si umí poradit se vším. Má vlohy pro to, aby byl pomocníkem druhých a také pro to, aby se uplatnil jako dobrý pedagog

21. 11. Albert – Je třeba mít tohoto muže trochu dále od těla, dokáže být někdy dotěrný, když chce dosáhnout svého. Je třeba se mít na pozoru před svými přáními a zvažovat, která přání je dobré pro své dobro chtít a která přání je třeba opustit

22. 11. Cecílie – Jméno ženy, která je pro ostatní nepochopitelná. Ovládá s lehkostí věci tajemné a nedá na ostatní. Je sama sebou a dokáže si poradit se svým životem

23. 11. Klement – Muž rovný boji s ostatními. Nebojí se porážky a jde si hrdě za svým cílem. Má občas chmury na duši, které souvisejí s jeho zdravotním stavem. Je třeba se nebát nemocí, ale snažit se hlídat své tělo

24. 11. Emílie – Bude mít v životě mnoho nepřátel, neboť nebudou rozumět jejímu životu. Umí žít pro sebe a nestará se o druhé, což může ostatní dohánět k šílenství. Nechce nést na svých bedrech jejich břemena

25. 11. Kateřina – Má ráda život a umí se z něho radovat. Měla by občas být také sama se sebou, aby si mohla utřídit myšlenky a nebála se žít si pro sebe a ne pro ostatní. Občas se snaží na úkor sebe vyhovět požadavkům ostatních

26. 11.  Artur – Je to tvrdý muž, plný zásad a moralizování, má rád klid a své blízké chce mít blízko u sebe. Nebojí se jít do věcí, které budou ostatní obtěžovat, neboť si myslí, že koná dobře. Má se naučit ohlížet nejen na sebe, ale také na ostatní. Vše nemusí být dle něho dobré pro ostatní

27. 11. Xenie – Je to výše postavená osoba, která má ráda věci mezi nebem a zemí, které jsou ostatním lidem cizí. Má v sobě ducha, který umí ovládat kouzla a má více možností dosáhnout věcí, které se ostatním nedaří. Nesmí zneužívat své moci a bude se jí dařit dobře

28. 11. René – Je muž, který má v sobě více bolesti než dokáže unést. Nerad kazí ostatním klid svým naříkáním a tak si vše chová v sobě, ale občas se může okolí zdát méně prospěšný než ve skutečnosti je. Má se naučit odkrývat své srdce a nebát se zranění ostatních

29. 11. Zina – Je tvrdohlavá žena, která nepřipustí nic jiného než to, co chce ona. Je těžké ji přesvědčit o opaku a tak si na vše musí přijít sama životními zkušenostmi, které občas zabolí

30. 11. Ondřej – Je rád ve společnosti žen a má rád více lidí okolo sebe. Je dvorný a také pro ostatní více hovorný. Je dobré se občas kontrolovat ve svých emocích, neboť pokud ten druhý nechce dělat to, co on chce, dokáže být nepříjemný

Diskusní téma: Osud podle jmen - LISTOPAD

Datum 11.01.2016
Vložil Fusekle
Titulek TEN Nikola?!

Proc Tmas napsané Nikola v rodu muzskem....

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode