Let your spirit soar.

Osud podle jmen - PROSINEC

1. 12. Iva – Snivá žena, touží po princi z pohádek, a když nepřichází, hroutí se. Je třeba se naučit realitě a ne jen snít. Teprve v druhé polovině života dochází ke smíření se skutečností

2. 12. Blanka – Je žena, která má ráda pohodlí a nechce udělat nic navíc. Má se naučit nestrádat tím, co nemám, ale naučit se uvědomovat si, co mám a tím žít

3. 12. Svatoslav – Je to svatý muž, jehož záře přináší ostatním klid a pokoj na duši. Je zde nedobrovolně a proto může občas pociťovat stín na duši a toto přenášet do okolí, ale je třeba si včas uvědomit svůj úkol a nedat prostor chmurám na duši

4. 12. Barbora – Je žena, která má v sobě více zálib, ale snaží se pro ostatní být dobrá a tak na úkor sebe potlačuje své zájmy ve prospěch ostatních, má se naučit upřednostňovat sebe a ne ostatní

5. 12. Jitka – Má v sobě mnoho vloh pro život, ale neumí s nimi hospodařit, občas se přistihne, že jedná jinak než by chtěla a přitom jí v tom nic nebrání. Má se naučit hospodařit se svým časem a nedávat ho ostatním na zmar

6. 12. Mikuláš – Jméno tohoto muže se nese daleko široko. Nezná nouze a nebesa podporují růst tohoto svatého muže, má se naučit vzdát pozemskosti a být jen v rámci možností zde na zemi, odkrývat více než povrchnost

7. 12. Ambrož – Jeví se jako svatý, ale svatý není, má v sobě mnoho zlosti a nenávisti vůči okolí, čímž si způsobuje bolesti a újmy na zdraví. Má se naučit hledat chyby v sobě a ne v ostatních. Ti ostatní ho jen podporují v růstu

8. 12. Květoslava – Květenová žena, plná dojmů, plná lživých dojmů, nechá se snadno opít slovy druhých a svést z cesty jednáním druhým, musí být stále u svých zájmů a nedat se svést jednáním ostatních

9. 12. Vratislav – Občas ho něco vyvrátí z kořenů, ale má sílu se vrátit zpět do svých kořenů. Je dobré mít silné kořeny, ale ne tak silné, abych se vracel do minulosti a zbytečně trpěl, když nemusím

10. 12. Julie – Vznešené jméno hodné rodu, dívka tohoto jména se bude chovat vznešeně a bude uznávána ve společnosti. Lidé k ní budou vzhlížet s obdivem. Bude se chovat i vyzývavě. Je třeba se usměrnit a dát svému životu řád, který blahodárně prospívá rozvoji této duše

11. 12. Dana – Má za sebou mnoho zklamání a má se naučit s nimi vypořádat. Nemá se zaobírat maličkostmi, ale vše brát jako celek. Mnohdy přes detaily jí unikají důležitější věci. Má se učit poznávat vše v globálu a tím pádem se učit žít i pro společnost a ne jen pro někoho

12. 12. Simona – Dívka, která nemá ráda divadlo a přitom ho tak ráda hraje. Ať jde více do hlubin své duše a nebude se zlobit na ostatní, že si s ní zahrávají. Musí se naučit věci vidět reálně a i se s nimi reálně poprat, nerada se pře a tak se trápí skrze zradu druhých. Ať jde více do jádra věcí a bude lépe

13. 12. Lucie – Lucie je jméno, které znamená, mám ráda život, ale život nemá rád mne a proto si občas tato bytost připadá tady zbytečná a nenachází pro sebe uplatnění. Je to její strádání mysli, které se projevuje většinou při nicnedělání. Je třeba pro sebe najít směr a plnit si své povinnosti, pak se život nezdá tak šedý a pochmurný

14. 12. Lýdie – Je to skromná žena, která je bez předsudků a skrze to si tvoří život, občas se setkává se nepochopením okolí a to ji bolí. Má se naučit vnímat svůj směr a ne směr druhých

15. 12. Radana – Radost ze života je doménou této ženy, trápí se občas proto, že se jí radosti příliš nedostává a stále po ní prahne. Až pochopí, že radost je právě to, co žije a naučí se ji poznávat ve všem okolo sebe, bude se cítit dobře

16. 12. Albína – Staročeské jméno plné lásky a něhy, tato žena ráda dává a nerada přijímá. Myslí si, že je dobré jen dávat a skrze to se jí nedostává v životě ocenění. Musí vyvážit dávání a přijímání ve svém životě

17. 12. Daniel – Je to muž, který bude žádaný ve všech profesích, umí si se vším poradit, ale občas se setkává se svojí leností. Když bude chtít, dokáže hodně

18. 12. Miloslav – Je jméno, které si zaslouží odpočinku, toto jméno se dávalo od pradávna lidem, kteří rozhodovali a měli pravomoci a to je unavilo. Je dobré se s tímto jménem příliš nikam netlačit a spíše se radovat z mála a užívat si života. Ovšem je dobré si plnit své povinnosti

19. 12. Ester – Žena, která je nositelkou tohoto jména, bude vychována v přísných mravech a ty bude uplatňovat ve svém životě. Je dobré se trochu uvolnit a nechat průchod věcem a životu, aby se zbytečně nesvazovala konvencemi

20. 12. Dagmar –  Je to žena, která je rázná a umí se v životě o sebe postarat, ale občas zapomíná a potřeby druhých a upřednostňuje jen sebe na úkor druhých. Její počínání nesmí ovlivňovat ostatní, pak bude dobře

21. 12. Natálie – Šťastné jméno, tato žena si počíná v životě se vším obratně a dá se říci, že se jí daří ve všem, co započne. Nemusí se bát ničeho, narodila se pod šťastnou hvězdou a ta jí dává do vínku ochranu, nadání a vlohy pro vše. Jen se musí mít na pozoru před zlými lidmi, kteří jí mohou překazit její smýšlení a vnést do života zmatek

22. 12. Šimon – Světské jméno rovné zrození a znovuzrození. Znamená to, že tento muž, aniž to ví, bude konat dobro pro druhé bez nároku na odplatu. Je to jeho úděl a s tím vstupoval na tento svět. Nemusí se trápit, že jeho dobré skutky se občas minou účinkem, vše je v rukách spravedlnosti a ona řídí jeho kroky

23. 12. Vlasta – Tato žena se občas snaží vnést druhým do života pořádek, ale je třeba ostatní nechat jít jejich vlastní cestou a neplést se jim do života. Občas se míchá do věcí, které jí nepřísluší. Musí se naučit nevměšovat se ostatním do života a hledět si života svého

24. 12. Adam a Eva – Tato jména v kalendáři značí něco nového. Oba budou mít do vínku dané dary a bude záležet jen na nich, jakou cestou tyto dary využijí. Oba se mají zasloužit o více dané možnosti sobě i druhým, to znamená jít si svojí cestou a ukazovat druhým správný směr. Neptat se, zda ta cesta je správná, ale věřit jí

25. 12. Boží hod – Slaví se jako svátek ctnosti a radosti na výsostech

26. 12. Štěpán – Bude mít v životě mnoho starostí, ale vždy si bude umět s nimi poradit. Netrápí se skrze starosti druhých, ale snaží se jim tyto starosti odstranit, což ho občas odvrací od pravé cesty. Je třeba se pozastavit nad tím, zda mám opravdu právo druhým snímat jejich břímě nebo zda je jim potřeba tohoto břemene k uvědomění

27. 12. Žaneta – Tato žena očekává od ostatních přízeň a ta se jí občas nedostává, má se naučit nečekat na dary druhých, ale sama si vytvářet své dary osobní. Neptat se, zda se mi to vrátí, ale naopak dělat věci, které se vracet nebudou a ani nemusí

28. 12. Bohumila – Skromná žena, která občas trpí pocitem méněcennosti. Má se naučit vážit si sebe stejně jako druhých a skrze sebe se učit vědomě žít a ne skrze druhé. Občas ani nežije svůj život, ale život druhých

29. 12. Judita – Je to ta pravá žena pro zachování rodu. Neví, že se má naučit hospodařit se jměním a také následovat své pocity v rámci zabezpečení rodiny. Občas se potýká s nedorozuměním druhých skrze své smýšlení o nich. Má se naučit nesmýšlet o druhých, ale naučit se smýšlet o svých zájmech a skrze ně si tvořit názor na druhé

30. 12. David – Je to muž, který ví a zná. Umí se dobře postarat o vše, co je mu svěřeno do péče a neklade si příliš velké nároky na zisky. Neumí hospodařit s penězi, a proto se mu občas nedostává materiálního zázemí. Musí více koukat na sebe a ne na druhé, tam se občas zapomíná a diví se, že zase něco promarnil

31. 12. Silvestr – Honosné jméno patří honosnému muži, který si jde za svým novým cílem. Narodil se pro nové věci a ty uskutečňuje všude, kam přijde. Nehodí se do rodiny s požitkářstvím, ale do rodiny dobrých popř. i chudých lidí, kde se dobře učí se postarat o sebe i o druhé a to mu dává vlohy pro jeho další možné cesty v život.

Diskusní téma: Osud podle jmen - PROSINEC

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode