Let your spirit soar.

Osud podle jmen - ŘÍJEN

1. 10. Igor – Tento muž je znalý ve věcech alchymie. Často v minulém životě používal různé kovy a jejich zabarvení a tak mu není cizí chemie, v níž má dobré znalosti. Bude zručný a bude si umět i mnoho věcí opravit, je dovedný a má v sobě klid a jistotu

2. 10. Olivie – Značně chytrá žena, která podléhá svodům mužů a to je její záhuba. Její chytrost se pod vlivem muže ztrácí a ona se cítí beznadějně samotná. Je třeba se nedat chytit do spárů milostných her, ale zachovat si svoji identitu a bude se cítit dobře i ve svazku

3. 10. Bohumil – Je muž, který má ambice se stát slavným. Ovšem jeho úsilí se stát slavným narušuje jeho soukromí. Neumí se vypořádat s věcmi uvnitř sebe a v okolí a to mu narušuje jeho správný směr. Mnohdy místo toho, aby šel dál, zůstane stát a jeho kariéra se bortí

4. 10. František – Má rád jistotu. Bude chtít mít klidný a útulný domov a bude se chtít přátelit s lidmi, kteří jsou také tak naladění. Nedělá mu dobře neklid a nejistota, potřebuje cítit, že je vše v pořádku a že mu nic nehrozí

5. 10. Eliška – Má v sobě emoce skrze své bližní, chce každého zachraňovat a přitom si ani neuvědomuje, že sebe potápí. Ať se začne starat o sebe a druhé ať nechá jít jejich cestou a bude se jí dařit dobře

6. 10. Hanuš – Člověk přísných mravů, chce mít vše na svém místě a nesnese nepořádek. Měl by si hlavně udělat pořádek ve své mysli a odchýlit se od striktních úkonů, které mu škodí. Chce to trochu volnosti a dopřát i chaos, vše se časem vrátí opět do normálu. Pokud chce zbytečně řešit věci, které nejdou, zbytečně si přivozuje utrpení

7. 10. Justýna – Děvče kypré a také značně na výši. Bude se chtít vyrovnat ostatním krásou, a proto se bude starat o svůj vzhled a zanedbávat svoji duši. Měla by spíše hledět do svého nitra než na krásu okolo sebe

8. 10. Věra – Tato žena spoléhá na náhodu a také se jí v životě náhody daří. Nebojí se, co bude dál a věří v dobro věcí, což jí přináší dobrou náladu a spontánnost, jen nesmí zapomínat na plnění závazků a věcí s ní spojených. Nesmí zahálet, jinak se odchyluje ze svého životního moudra a naplnění

9. 10. Štefan – Muž rozšafný, věrný svým ideálům, které nechce pohřbít a občas je vnucuje druhým. Je třeba se mít v životě na pozoru před falešnými představami a iluzemi. Je třeba se více dívat na věci rozumově než idealisticky

10. 10. Marina – Trochu jí vadí její vzhled, ale není třeba se tímto zabývat. Je třeba se více zabývat tím: Jsem ráda, že mám okolo sebe tyto lidi nebo bych raději měla okolo sebe jiné? Je třeba si dělat pořádek v přátelích

11. 10. Andrej – Skromný člověk, který hledá víru v tom, že bude dělat věci, které budou prospěšné druhým. Je třeba se smířit s tím, že ne vždy mohu být oporou druhým a je třeba hledat oporu sám v sobě. Tím, že hledá oporu v druhých, se ubezpečuje o své hodnotě

12. 10. Marcel – Bude mít v životě trochu méně rozumu, což mu bude škodit, protože se bude vrhat do věcí střemhlav a nebude rozumově uvažovat. Je třeba se naučit rozvaze a nedělat věci unáhleně

13. 10. Renáta – Žena spokojená s málem, ale mohla by více. Měla by posílit své ambice a svojí cílevědomostí si jít za svým, bojí se prosadit a to jí brání prožívat život na plno

14. 10. Agáta – Snáší útisk a zbytečně se stále ptá sama sebe: Mám to zapotřebí? Je třeba se neptat, ale nenechat si líbit to, co se mi nelíbí. Sama se má naučit rozhodovat o svém životě a nečekat, že mě ostatní spasí

15. 10. Tereza – Je dívka, která má ráda pohodlí a je schopna pro to udělat cokoliv. Nemá ráda napomínání a upomínání. Má ráda dárky a také se ráda baví ve společnosti. Umí si užívat života, jen to nesmí přehnat a také se musí naučit myslet na to, co by měla více vnímat ve smyslu své odpovědnosti pro sebe

16. 10. Havel – Nezvyklé jméno dává svému dárci hodnost více lidí pohromadě. Tento člověk bude se jevit někdy jako podivín, nebude umět řešit reálně věci a bude se na vše dívat více filozoficky. Je nešťastný z toho, že mu nikdo nerozumí a on by tolik chtěl, aby se mu podařilo s druhými domluvit. Nemá se snažit s druhými domluvit, stačí, když s nimi jen bude

17. 10. Hedvika – Sličná děva, která se nechává unášet city. Nemá se nechat zviklat tím, co si o ní myslí ti druzí, ale má se naučit věřit tomu, co cítí ona. Občas má splín na duši, že není tak dobrá pro ostatní, jak by chtěla. Zde dělá největší chybu, ať přestane o sobě pochybovat

18. 10. Lukáš – Neumí být podlý, a přesto se stýká s lidmi nevalného charakteru. Má se naučit více vnímat nitro těch druhých a nebýt slepě důvěřivý. Je příliš zaujat tím, co si o něm myslí ti druzí, než by se začal ptát sám sebe: Co si o nich myslím já?

19. 10. Michaela – Má ráda své rodiče a proto bude upřednostňovat v životě rodinu. Bude ráda, když bude mít okolo sebe lidi, kteří jí budou nablízku. Neumí být sama a má se to naučit

20. 10. Vendelín – je schopný muž vždy nápomocný druhým. Je skromné povahy a umí být někdy i zákeřný, když druzí nevidí, co pro ně dělá. Očekává od druhých pochvalu a uznání a proto se snaží být nápomocný, a když to nedostává, zlobí se na okolí. Má se naučit nesnažit se získávat uznání okolí svými činy, ale tím jaký jsem opravdu

21. 10. Brigita – Bude mít v životě problémy s muži. Neumí s nimi zacházet, buď se zamiluje, nebo je nenávidí nebo se s nimi chce stýkat jen v rámci sexu. Neumí si v tomto udělat pořádek a stále z jednoho tématu přeskakuje k druhému. Je třeba najít správný směr a rovnováhu v životě ve všem co činím

22. 10. Sabina – Sebevědomá žena, která prahne po materiálním zajištění. Měla by ubrat ze svého snažení v této oblasti a vrhnout se spíše na oblast charity. To jí může přinést úlevu na duši

23. 10. Teodor – Tento muž má významné jméno v dějinách lidstva. Již několikrát lidstvo zachránil před negativními vlivy a má se nyní učit najít si své místo na slunci. Přestat se starat o druhé a začít se starat o sebe

24. 10. Nina – Žena, která má ráda svoji sexualitu a skrze ni prožívá život. Měla by si uvědomit, že to není všechno a dát do svého života i více lásky duchovní

25. 10. Beáta – Má tvrdé jméno, které svědčí i o tvrdém srdci této ženy. Měla by se učit své srdce vnímat více ve všem, co dělá a ne se snažit vše dělat tak, aby to bylo dobré. Přináší jí to zbytečně zklamání na duši

26. 10. Erik – Muž tohoto jména bude významný v oblasti financí. Umí dobře počítat a umí si spočítat i to, co se mu kde vyplatí. To znamená i ve vztahu s druhým pohlavím se umí pohybovat na tenkém ledě

27. 10. Šarlota – Vznešené jméno vznešeného rodu. Žena tohoto jména je předurčena k radosti a veselosti ve společnosti. Je dobré se mít na pozoru před tím, co dělám a co bych měla dělat. Naučit se rozlišovat co je radost a co už radost není

28. 10. svátek

29. 10. Silvie – Tato žena to v životě nebude mít jednoduché, bude se snažit prorazit, ale nebude se jí příliš dařit. Dává příliš velký pozor na to, aby se nespálila, a to jí brání přinášet i oběti. Je třeba občas i něco opustit, aby mohlo přijít to, co chci

30. 10. Tadeáš – Zvyklé jméno pro kněze nebo jeho blízkého. Je to jméno, které nosí pro nositele spásu a také víru. Člověk se pod vlivem tohoto jména nebude cítit dobře ve společnosti a bude hledat ústraní, kde najde klid a pokání

31. 10. Štěpánka – Má v životě mnoho nesnází, které ji provází, neboť slepě důvěřuje v sílu osudu a neuvědomuje si, že vše si tvoří sama. Občas se nechá uvrhnout do věcí, které nejsou pro její oko dobré, ale ona si myslí, že se vše v dobré obrátí. Má se naučit více vnímat co je správné než to, co by mělo být správné

Diskusní téma: Osud podle jmen - ŘÍJEN

Datum 09.02.2018
Vložil SABINA
Titulek Zena

Podrobnosti

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode