Let your spirit soar.

Osud podle jmen - SRPEN

6. 8. Oldřiška – Žena, která má ráda, když je život pestrý a vše se okolo ní tvoří novým způsobem. Neumí si občas vážit toho co má a hledá to, co nemá. Její smysl života spočívá v nalezení klidu a rovnováhy ve všem, co dělá

7. 8. Lada – Zvláštní žena se sklonem pro umění. Nerada se potýká s nedorozuměním a má raději klid a pohodu. Nechce mít okolo sebe boj a tak se raději občas ubírá smírčí cestou. Má se naučit neupínat svoji mysl zbytečně ke klidu, ale také dávat do života více aktivity, když je zapotřebí

8. 8. Soběslav – Stačí si sám a má rád, když vidí okolo sebe lidi, kteří si umějí se vším poradit. Nemá rád nekňuby a budižkničemu. Má se naučit být shovívavý ke všem a snažit se občas i těm, které má za kazisvěty poradit a nevysmívat se jim

9. 8. Roman – Skládá rád básně a rád se snaží o hovornost tím, že se snaží na sebe upoutat pozornost za každou cenu. Má se naučit nechat ty druhé také promluvit a pak si říci svůj názor a nepřekřikovat je názorem svým

10. 8. Vavřinec – Šťastné jméno pro muže, který je předurčen ke šťastné hvězdě, daří se mu v životě mnoho věcí, ale on to občas nevidí a přehlíží. Má se naučit vážit si života a vidět jeho klady a ne jen zápory

11. 8. Zuzana – Je žena, která se staví občas ke všemu odmítavě a snaží si druhé podmanit svými vlohami pro vysvětlování. Má se naučit druhé brát i s jejich názorem a nevnucovat jim názor svůj, nemusí mít vždy pravdu

12. 8. Klára – Schopná žena, dobrých kvalit a také mravů. Umí se o sebe postarat a i v životě se jí daří nacházet rovnováhu ve všem, co dělá. Nemusí se sice snažit tolik, ale o její život je více méně postaráno

13. 8. Alena – Jméno ženy, která přikládá důležitost půvabu a také oslovení druhých. Má se naučit vážit sama sebe taková, jaká je a nesnažit se zapůsobit na druhé svým šarmem, zde nejvíce ze sebe ztrácí. Je přitažlivá sama o sobě a není třeba své půvaby vynášet na povrch

14. 8. Alan – Muž, který ví, co chce a jde si za svým. Má dobré uplatnění všude, kde se něco děje a kde může dosáhnout velkých výsledků. Nebaví ho nicnedělání a také se starat o druhé. Má rád sám sebe a své vlohy pro život. Není třeba se toho bát a zbytečně se rozdávat druhým

15. 8. Hana – Žena, která se občas potýká s problémy v okolí. Příliš se snaží být dobrá ve prospěch druhých a pak se snaží zase toto dostávat zpět, a když to není, vadí jí to a má obavy, aby nebyla sama. Má se naučit nerozdávat se, ale stmelit se sama se sebou, tam je její největší síla

16. 8. Jáchym – Tento muž bude dobrým manželem, neboť se hodí na vesnici nebo také pro obdělávání půdy či pro chov dobytka. To neznamená, že by mu to bylo na škodu, naopak v tom nachází své největší uplatnění a radost

17. 8. Petra – Žena, která má často sklon ke splínům a bojí se nevěry a nedůvěry druhých. Snaží se moc, a čím více se snaží, tím více se jí nedaří nacházet pohodu, kterou hledá. Ať se přestane bát odsouzení druhých a dělá věci, jak cítí a ne tak, jak by se mělo

18. 8. Helena – Tato žena ví, že vše v životě nezávisí na ní, ale také na tom, jak se jí v životě povede nalézt rovnováhu ve všem, co dělá a pokud tuto rovnováhu nalezne, má spokojený život plný různých milých překvapení

19. 8. Ludvík – Snaží se ve svém životě příliš sklánět před druhými a to mu nepřísluší, není nikdo, před kým by se měl sklonit. Ať se narovná a najde sám sebe

20.8. Bernard – Jedná se o silného muže silných myšlenek. Je ve svém svědomí dosti obezřetný a má občas i chmury z toho, že se mu dostávají do podvědomí myšlenky, které mu škodí. Má se naučit více relaxovat a tím se zbavovat negativních myšlenek

21. 8. Johana – Tato žena si myslí, že svým přístupem k ostatním spasí svět. Má se naučit nespoléhat na to, že ostatní uvěří mým názorům, ale stavět si svůj svět bez toho, zda ti ostatní mi věří nebo nevěří. Příliš lpí na tom, aby jí ostatní důvěřovali

22. 8. Bohuslav – Muž se jeví jako melancholik, občas zapomíná i na to, co slíbil a co má udělat. Potýká se s nedochvilností a také občas i s nelibostí okolí. Má se naučit více se jevit jako člověk, který ví o svých negativech a učí se je zvládat a zbytečně se nedohadovat, v tom je jeho síla

23. 8. Sandra – Ví, že život je o tom, že se mám naučit spoléhat na sebe a proto se velice málo spoléhá na ostatní. Ví si se vším rady a nečiní jí potíž být občas zde nebo onde. Ráda cestuje a poznává nové lidi a kraje

24. 8. Bartoloměj – Jméno předků, kteří v sobě nesou rodovou tradici nebát se prosadit svoji vůli. Občas v dnešní době naráží na okolí. Má se naučit prosadit jen to co je v souladu se vším a ne to, co si myslí, že je správné

25. 8. Radim – Učí se neradit ostatním. Myslí si, že jim pomůže, když jim bude dávat za každou cenu radu a vůbec nevidí, jak si ostatní znepřátelí. Více bude v souladu s ostatními, když bude dávat rady jen, když o ně bude žádán

26. 8. Luděk – Spoléhá na svůj um a umí si se vším poradit. Jen se nesmí nechat zlákat okolím k nesmyslům. Musí vědět kam svoji energii dát a bude dobře

27. 8. Otakar – Tento muž rád zápasí se vším, co mu přijde do cesty. Nebojí se poznání, že to co dělá, mu stejně nepřinese žádný užitek. Zkouší stále znovu a znovu a snaží se nalézt nové cesty, které ho budou v životě uspokojovat. Nebojí se zklamání

28. 8. Augustin – Je spjat se svým spasitelem z 11. stol. Jedná se o jméno, které přikládá význam svému původu, a tudíž majitele řadí k zastaralým rodům. Tento muž někdy bude přehnaně uznávat staré vzory a nebude se chtít přizpůsobovat novodobým směrům

29. 8. Evelína – Veselá žena plná nových předsevzetí, která málokdy naplní, ale jí to nevadí, začíná stále znovu a má z toho radost. I když se jí v životě někdy nedaří, nedělá si z toho hlavu a snaží se vše brát s humorem a pozitivně. Staví si svět plný dobrých předsevzetí a snah o jejich naplnění

30. 8. Vladěna – Cudná to žena, která se snaží zakrýt svůj ostych vůči druhým a dává stále do popředí své schopnosti, aby si ostatní nevšimli jejího studu. Má se osvobodit od zastaralých dogmat, že nesmím projevit nic ze svých pocitů a jít směle kupředu, ke své spokojenosti

31. 8. Pavlína – Toto děvče bude soudit ostatní dle toho, jak si s nimi rozumí nebo nerozumí. Ten, kdo jí nerozumí, nemá pro ni smysl, ale ten, který rozumí, proto se snaží dělat vše. Má se naučit porozumět svým pocitům, sobě a tím přestat rozlišovat ostatní. Jen tak lze dosáhnout pozitivních výsledků ve svém životě a poznání

Diskusní téma: Osud podle jmen - SRPEN

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode