Let your spirit soar.

Osud podle jmen - ZÁŘÍ

1. 9. Linda – Je děvče, které sice nevypadá slušně, ale uvnitř se skrývá něha a stud. Bude vždy vyzařovat něco jiného, než skrývá. Má se naučit poprat s touto realitou a zbytečně se nenechávat strhávat ostatními k věcem, které jí nejsou blízké, jen proto, aby splynula s nimi

2. 9. Adéla – Staročeské jméno plné vlivných vibrací na ostatní. Bude působit milé a bude mít pod kontrolou své chování. Ostatní jí budou považovat za ctnostnou a také se k ní budou chovat vlídně a dokonce se k ní rádi vracet

3. 9. Bronislav – Tento muž by si měl dávat pozor na soudní výlohy. Občas se pouští zbytečně do sporů, které nevedou k vítězství. Je dobré se neptat, proč zrovna já, ale snažit se porozumět tomu, co stále opakuji a skrze co, se neustále dostávám do konfliktu s okolím

4. 9. Jindřiška – Bude mít v životě nesnáze skrze lidi, kterým bude příliš důvěřovat. Má se naučit více říkat lidem to, co se jí nelíbí než jim říkat jen to, co se jí líbí. Nerozumí si pak a dělá věci jinak než by chtěla

5. 9. Boris – Snaha být dobrý vede k tomu, že se občas stávám v kolektivu nedůtklivý a nerespektuji ostatní. Nemusím být nejlepší, stačí, když se budu více snažit porozumět všem okolo sebe. Příliš kladu důraz na sebe a zapomínám na to, co je okolo mne

6. 9. Boleslav – Má v duši příliš bolu skrze své bližní. Snaží se jim pomoci i za cenu toho, že si uškodí on. Nemá s druhými tolik tesknit, ale má se naučit brát vše jako lekce a nebrat jim jejich žezlo z rukou

7. 9. Regina – Snaha být lepší než ti druzí ji žene do věcí, které se příčí její osobnosti. Bere vše ve svůj prospěch a bere ostatní jako pomocníky na své cestě za vítězstvím. Nebrat vše jako samozřejmost a brát věci s větší ohleduplností a spolehlivostí

8. 9. Mariana – Žena bude mít v životě nesnáze skrze své vnuky. Občas se jí budou stávat na cestě věci, kterým nebude rozumět, ale na vše si přijde ve stáří, kdy si uvědomí prohřešky mládí a bude si vědět rady i se svým životem

9. 9. Daniela – Umí si v životě poradit se vším a je velice zručná v domácích pracích. Měla by přestat myslet na budoucnost a věnovat se přítomnosti, tam občas spočívá její bolest, stavět si vzdušné zámky. Ať bere život se vším, co jí nabízí a bude dobře a neulpívá na představách

10. 9. Irma – Tato žena je neústupná a to ji ztěžuje život. Není radno se s životem prát, ale přijímat ho jako dar učení v přístupu k ostatním. Je zapotřebí se na věci podívat i jiným pohledem a nelpět na svých přesvědčeních

11. 9. Denisa – Má v sobě mnoho protikladů. Jednou se chce přizpůsobit a podruhé nechce. Neví občas, co od života chce a nechce se smířit někdy s tím, že budu žít to, co žiji. Je zapotřebí mít pokoru k událostem a věcem okolo sebe a přijímat je jako dar k nápravě myšlení

12. 9. Marie – Tato žena má v sobě něco důstojného a umí se vyrovnat s porážkou. Neumí se bránit a to je někdy její problém. Musí v sobě najít odvahu postavit se čelem situacím, kterým by se nejraději vyhnula

13. 9. Lubor – Jméno nižších mravů. Toto jméno dává svému nositeli bezvýznamnou roli, a tudíž se moc nehodí pro člověka, který by chtěl být akční. Dává mu do života pasivnost

14. 9. Radka – Tato žena o sobě ví, že je krásná a tudíž přitahuje muže, kteří ji chtějí kvůli jejím půvabům, nikoliv kvůli jejímu nadání. Má se naučit nebát se vzít život do svých rukou a nespoléhat stále na to, že mě to přinese někdo jiný. Nebát se přesvědčení, že stojím za víc

15. 9. Jolana – Má v sobě mnoho vloh pro, to aby se naučila v životě vnímat chvíle s druhými více v hloubce citů. Stále více si bude uvědomovat pomíjivost všeho, až jí zůstane jen hloubka citu a o to její duši hlavně jde, naučit se cítit

16. 9. Ludmila – Má v sobě cosi zvláštního. Občas se přistihne, že žije jinak než ostatní a také prahne po tom, aby ostatní následovaly její vlohy. Je třeba nebát se žít jinak než ostatní a nechtít, aby mě následovali

17. 9. Naděžda – Tato žena má sklon k tomu, tvářit se kysele, i když jí život baví a to občas mate ty ostatní. Neví, na čem jsou, tak má náladu nebo nemá. Mate své okolí a to jí dělá radost. Má se naučit více se vyjadřovat o tom, jak se cítí, aby měli všichni okolo jasno

18. 9. Kryštof – Je hoch, který je srdcem oddán ostatním. Ví, že vše pochází z podstaty bytí a to se snaží vnášet do života nejen svého, ale i do života ostatních, což jim vadí. Má se naučit žít jen svoji podstatu bytí a ostatní nechat jít jejich vlastní cestou. Zbytečně jim ztěžuje jejich život, nemohou ho chápat

19. 9. Zita – Má tvrdošíjnou povahu a bude si za každou cenu prosazovat svou. Má se naučit obrousit své hrany a být mírnou a vlídnou pro všechny. Její zkoušky jí dovedou k cestě, kde najde časem mír a pochopení

20. 9. Oleg – Jméno jeho otce mu dává původ selský a to pokud rody sahají do dalekých generací. Je to jméno šlechtického rodu a dává svému majiteli vyniknout ve vědách a také v sebeprosazení

21. 9. Matouš – Je milý a věrný hoch. Bude rád v kruhu rodiny a nebude se chtít z ní vzdalovat. Má v sobě mnoho milého, což může ostatním dávat a dává rád. Má docela pohodový život, pokud se najde

22. 9. Darina – Žena tohoto jména bude dosti kritická vůči ostatním a bude se snažit prosadit. To jí dává velkou životní sílu a možnost něčeho dosáhnout. Jen se musí také naučit ohlížet na ostatní a nebýt jen pro sebe

23. 9. Berta – Tato žena bude mít v sobě vkus pro to, aby se naučila zacházet s hodnotami života jinak, než zachází. Zatím se snažila v minulých životech dělit o sousto s ostatními a také občas i strádala na duchu. V tomto životě má v sobě určitý potenciál pro to, aby se naučila brát věci v kladném slova smyslu s možností výhry pro sebe

24. 9. Jaromír – Tento muž bude mít v životě úspěch u žen. Umí se jim dvořit a vycházet vstříc a to mu dává u žen naději ho získat. Jakmile však cítí, že by ho některá chtěla polapit do svých sítí, couvne. Má v životě mnoho údělů, ale jeho život je v podstatě pestrý a mírumilovný

25. 9. Zlata – Tato žena se bude zdát okolí velice příjemnou a milou duší. Umí si s lidmi povídat o všem, co potřebují slyšet. Jen se musí naučit více všemu dávat příchuť klidu a míru, občas se zbytečně pouští do boje s ničím

26. 9. Andrea – Bude mít v životě mnoho lásek, ale jen jednu tu opravdovou, která jí bude životně prospěšnou. Dá jí do života nový náhled a také nové vnímání situaci, bude se pak chovat úplně jinak a bude se učit se všemi zacházet vlídně a laskavě, což předtím neuměla

27. 9. Jonáš – Je to většinou statný muž, statného jména a dává lidem najevo svoji sílu tím, že se zbytečně pře o věcech, které mu nepřísluší. Má v sobě objevit více citu a lásky a ne se jen vrhat do boje za materiálními statky

28. 9. Václav – Václav m v sobě poznatky českých králů a proto skýtá v sobě všehochuť. Nedá se tento muž přesně specifikovat, neboť každý typ osobnosti tohoto jména se hodí do jiných mravů dle své minulosti

29. 9. Michal – Bude mít v životě mnoho žen, ale jen jednu bude milovat. Ta mu bude osudovou, a pokud s ní zůstane, čeká ho šťastný život. Pokud se uchýlí k jiným náhražkám, bude se celý život trápit tím, že propásl svoji příležitost a bude neustále hledat pro sebe porozumění v návykových věcech

30. 9. Jeroným – Zvaný dříve svatý. Je to jména ducha a má v sobě cosi důležitého pro život. Nehodí se dávat lidem, jejichž život není spjat s duchovnem

Diskusní téma: Osud podle jmen - ZÁŘÍ

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode